Kategorier
Klub Nyheder

Generalforsamling 2024

Djurs Racefjerkræ Klub afholder ordinær generalforsamling i Kulturhuset Stationen, Stationsgade 22, 8570 Trustrup
Fredag den 9. februar 2024 kl. 18.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest ugen før.
Stemmeberettigede er A-medlemmer som er medlem af DFfR.
Der startes med spisning af smørrebrød,
tilmelding til spisning tlf. 6175 0090 senest 5. februar.
Efter generalforsamlingen er der uddeling af pokaler fra klubudstillingen 2023.