Kategorier
Klub Nyheder

Dagsorden

Generalforsamling i
Djurs RaceFjerkræ Klub
D. 3. februar 2023

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning ved formanden

3. Revideret regnskab ved kassereren

4. Kontingent

5. A. Indkomne forslag vedr. klubben

    B. Indkomne forslag vedr. DFfR

6. Arbejdsplan for kommende år

7. A. Valg af formand

         På valg: Poul Otto Dalkær Petersen

B, Valg af bestyrelse

         På valg: Birthe Andersen, Niels Møller Krop

C. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

         På valg:

  1. Suppleant: Poul Holm
  2. Suppleant: Vakant

 D. Valg af 2 revisorer

          På valg:

          Svend Erik Kjær Laursen

          Connie Bjerregård

E. Valg af revisorsuppleant

         8. Eventuelt – Herunder pokaluddeling