Kategorier
Klub Nyheder

Aktiviteter

Program 2024

Program for Djurs Racefjerkræ klub Sommer og Efterår 2024.

Så kommer program for hyggeaftner, udflugter o. lign.

  1. Tirsdag d. 14. Maj kl. 19.00 skal vi besøge Peter Sørensen, Hjembækvej 58, Sangstrup, hvor vi skal se hans Gamle landbrugsting og maskiner samt hans store samling af Fosiler fra Sangstrup Klint. Man medbringer selv kaffe og brød.

Tilmelding til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90 senest Mandag d. 13. Maj.

  • Lørdag d. 8. Juni tager vi på udflugt til Thisted og omegn, sammen med Hadsten-klubben, hvor vi skal se to hønsehold. Vi kører i Bus sammen. Vi starter kl. 8.00 fra Kulturhuset i Grenå og der sker opsamling hen ad vejen, i Ramten, Auning og hos Thorkild i Langkastrup. Pris pr person er 100 kr. og man betaler selv for drikkevarer.

Klubben betaler for Middagsmad og eftermiddagskaffe. Hadsten – Klubben sørger for rundstykker og formiddagskaffe.

Tilmelding til Poul Otto på tlf 61 75 00 90 eller Thorkild på tlf. 21 47 18 61 senest d.1. Juni.

  • Lørdag d. 13. Juli afholder vi Hyggedag, på Albøgegården, Tinghøjvej 6-8, 8570 Trustrup.

Det er som det plejer at være, med eftermiddagskaffe og Grillmad til aften. Det er gratis.

Tilmelding til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90 d. 5. Juli.

  • D. 17. September kl. 19.00 Hyggeaften på ”Dalkær”, Fladstrupvej 5, 8570 Trustrup.

Tilmelding dagen før til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90.

  • D. 8. Oktober kl. 19.00 Hyggeaften hos Aksel Kroer, Hovedvejen 60, 8586 Ørum.

Tilmelding dagen før til Aksel på tlf. 51 23 86 06.

  • Vi holder i år igen Hønseudstilling sammen med Hadsten – Klubben d. 2-3. November.
  • Julefrokost Fredag d. 6. December kl. 18.00 i Kulturhuset i Trustrup. Nærmere information følger.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Program for 2023

Tilmelding til lokaludstillingen 4.-5. november
Langeskovvej 21, 8370 Hadsten


Lørdag d. 19. August 2023 afholdes ” Åbent Hønsehus” hos Thorkild Rasmussen, Langkastrup. Grenåvej 249, Randers øst.
Alle er Velkommen til at få en kop kaffe og en snak.
Mere info HER

Der vil blive vaccination af dyr hos Thorkild Rasmussen, Lørdag d. 9. September 2023 mellem kl 9.00 og 13.00. Ring til Thorkild og aftal med ham om tidspunkt og antal af dyr I har til vaccination. Tlf. 21 47 18 61.

Så inviterer Djurs Racefjerkræ klub til HYGGEDAG lørdag d.10. juni kl. 14.30 på Albøgegården, Tinghøjvej 6-8, 8570 Trustrup.
Her starter vi med at drikke kaffe sammen.

Vi ser også denne dag på alle Djurs Racefjerkræ klub ting fra Enslevgården og Byhallen i Kolind, hvor alle er velkommen til at tage det med hjem, som de gerne vil have eller har brug for.

Om aftenen spiser vi grillmad og hygger os sammen med samtale, snak kaffe osv.

Tilmelding d. 1. juni til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90 eller mail pop.dalkaer@fladstrups.net

I august måned, er der ÅBENT HØNSEHUS lørdag d. 19. hos
Thorkild Rasmussen, Grenåvej 249, Langkastrup, 8960 Randers.

UDFLUGT d. 12. september til Silkeborg-egnen i fælles Bus
”Tonnis Busser”. Vi vil gerne have en forhåndstilmelding d.10. juni, om hvem som gerne vil med.

HYGGEAFTEN tirsdag d. 10. oktober kl. 19 hos
Aksel Kroer, Hovedvejen 60, Ørum.

Tilmelding på tlf. 51 23 86 06

Foråret nærmer sig med hastige skridt.
1.marst er den første forårsdag, så hermed følger programmet:

Tirsdag d. 14. marts kl 19.00: Hyggeaften hos Ruth og Ib Andersen i
Trustrup, Stadionvej 1, 8570 Trustrup, tlf 29 86 47 39.
Tilmelding til Ruth senest mandag d. 13. marts.

Tirsdag d. 11. April kl 19.00: Hyggeaften – vi ved ikke hvor det bliver,
men det hører I nærmere om.

Tirsdag d. 9. Maj kl 19.00: Hyggeaften som Aftenudflugt, hvor vi mødes
kl 19.00 ved DLG i Glesborg.
Derefter kører vi en aftentur ud på Norddjurs. I bedes selv medbringe kaffe og brød.

Lørdag d. 10. Juni kl 14.00: Vi mødes til Hyggedag på Albøgegården, med eftermiddagskaffe og aftensmad.

12. September planlægge vi en busudflugt, hvor vi kører til Silkeborg egnen.
NB! D. 10. Juni vil vi gerne have tilsagn om, hvor mange, som vil med på denne udflugt.

Generalforsamling 3.februar 2023

INDKALDELSE til Generalforsamling fredag d. 3. februar 2023 kl. 18.00 i Trustrup Kulturhus.
Stationsgade 18 8570 Trustrup

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Djurs Racefjerkræ-klub.

Vi starter med at spise sammen, hvorefter Generalforsamlingen finder sted.

Efter Generalforsamlingen, drikker vi en kop kaffe sammen og spiller pakkespil. Derfor medbring venligst en pakke til dette.

Der vi også være uddeling af pokaler.

Tilmelding senest d. 27/1- 23 til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90 eller mail pop.dalkaer@fladstrups.net

Link til Dagsorden

Link til Vedtægter

Nytårs hilsen

Kære ALLE.

Allerførst håber vi i Bestyrelsen, at I har haft en Rigtig Glædelig Jul,
med alt hvad det tilhører. Dernæst vil vi med denne hilsen ønske jer et
Rigtig Godt Nytår med TAK for samarbejdet i år 2022.

Vi havde en god udstilling sammen med Hadsten-klubben i November måned, hvor vi fik uddelt alle Pokalerne på nær en Andepokal.

Selvom vi ikke var mange udstillere, var der alligevel mange pæne dyr
for de besøgende, at se på.

D. 10. januar 2023 afholder vi bestyrelsesmøde, hvor vi vil forsøge at
lave et Program for hele året, således man også kan se, hvor det foregår
henne. Vi har jo ikke Enslev-gården længere.

D. 17. Januar afholder vi Hyggeaften i Tirstrup, hos Kirsten og Freddy
Thomsen, Århusvej 14, Tirstrup, 8400 Ebeltoft. Tilmelding til Kirsten på
tlf. : 22 61 14 32.

Generalforsamling bliver afholdt d. 3. Februar 2023 om aftenen.
Indbydelse følger.

På vegne af Bestyrelsen, med venlig hilsen Poul Otto.

Juleafslutning 18.november

Vi afholder Juleafslutning fredag d. 18. november kl. 18 i Trustrup Kulturhus Stationsgade 22, 8570 Trustrup .

Efter en veloverstået fjerkræudstilling i Hadsten i weekenden 5.-6.nov. , hvor jeg vil sige TAK for alles udstilling og indsats.
Præmielisten findes på www.djursracefjerkrae.dk/praemieliste
Vi vil hermed invitere jer til Julehygge Fredag d. 18. November kl 18.00 til spisning, pakkespil og hyggeligt samvær.
Medbring derfor en pakke.

Tilmelding er nødvendigt mht spisningen. Dette gøres senest mandag d.14. november til Poul Otto på mail pop.dalkaer@fladstrups.net eller på tlf 61750090. Tak.

Racefjerkræudstilling 2022

Så er Udstillingssæsonen i gang.
Vi holder udstilling sammen med klubben i Hadsten den 5.-6. november, Langskovvej 21, 8370 Hadsten.

Vi fra Djurs Racefjerkræ Klub har vore egne præmier og pokaler til uddeling, så der er noget at kæmpe om.

Udstillingen er åben lørdag: kl. 10-16. Søndag: kl. 10-15.

Find hele programmet for udstillingen på Hadstenfjer.dk
Læs omtalen af udstillingen i Lokalavisen Favrskov

Vaccination som i år foregår den 10. September kl. 10.00. sammen med Hadsten Fjerkræklub hos
Thorkild Buhr Rasmussen, Grenåvej 249, 8920 Randers.
Man tilmelder sine høns og duer til
Thorkild Buhr Rasmussen på tlf. 2147 1861 senest 30.aug.

13 September kl.19 er der hyggeaften hos
Poul Otto og Jette, Fladstrupvej 5, 8570 Trustrup. Tlf 6175 0090.

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. Oktober, hvor vi taler om udstillingen, plan for vinteren, m.m. så giv gode input.