Kategorier
Klub Nyheder

Åbent Hønsehus 2023

Lørdag den 19.august 2023 kl.13 holder de 2 klubber for Racefjerkræ, Hadsten Fjerkræklub og Djurs Racefjerkræ Klub, Åbent Hønsehus for alle interesserede.
Det er ved den ene klubformand Thorkild Rasmussen Grenåvej 249 Drastrup mellem Gl.Estrup og rundkørslen øst for Assentoft.
Der er mange forskellige Racefjerkræracer at beundre og bestyrelserne i de 2 foreninger vil serverer en kop kaffe mens der fortælles om mulighederne for at have sit eget lille anlæg i parcelhushaven.
Med lidt Racefjerkræ i baghaven er man med til at bevare den kulturarv og mangfoldighed der har været i Danmark i over 100år.
Samtidig leverer hønsene friske æg hver dag, og overskudskyllingerne giver søndagsmiddag som er helt uovertruffen.
Som medlem af en Racefjerkræklub bliver man også en del af et fællesskab der mødes socialt, her udveksles erfaringer og diskuteres avlsarbejde under hyggelige private former.
Højdepunktet for avlsarbejdet er de årlige udstillinger, lokalt foregår det i et samarbejde mellem de 2 klubber og med deltagelse fra flere andre klubber i Østjylland.
På landsplan foregår det i MCH 28.-29.oktober hvor der deltager 3-4000 dyr.
For at kunne avle Racefjerkræ er det selvfølgelig nødvendigt at have nogle gode avlsdyr og nogle gode stammer som typisk består at 1 hane og 3-4 høner, for at kunne fremavle udstillingsdyr skal der bruges 2-3 stammer, kommunalbestyrelserne i de landkommuner som er i Østjylland er i det store hele meget positivt indstillet over for foreningsarbejde og kulturarv så der opleves ikke de store problemer, det er dog vigtigt konstant at have en god kontakt til både politikere og forvaltning.