Kategorier
Klub Nyheder

Pokaler udstilling 2023

Formand Poul Otto Dalkær Pedersen overrække pokal fra
udstillingen 2023 til Aksel Kroer

Formand Poul Otto Dalkær Pedersen overrække pokal fra
udstillingen 2023 til Niels Møller Krop

Kategorier
Klub Nyheder

Generalforsamling 2024

Djurs Racefjerkræ Klub afholder ordinær generalforsamling i Kulturhuset Stationen, Stationsgade 22, 8570 Trustrup
Fredag den 9. februar 2024 kl. 18.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest ugen før.
Stemmeberettigede er A-medlemmer som er medlem af DFfR.
Der startes med spisning af smørrebrød,
tilmelding til spisning tlf. 6175 0090 senest 5. februar.
Efter generalforsamlingen er der uddeling af pokaler fra klubudstillingen 2023.

Kategorier
Klub

Sølvnål til Freddy Thomsen

Ved klubaften den den 10. oktober 2023 overrakte klubbens formand et hæderstegn fra DFfR til Freddy Thomsen.
Freddy har i over 50år været aktiv opdrætter af dværg Hamborgere.
Han har gennem flere år været en stor hjælp og bestyrelsesmedlem i Kolind og Omegns Fjerkræklub.
Freddy har også i perioder været bestyrelsesmedlem i Hamborgerklubben.
Hjertelig tillykke med Sølvnålen.

Kategorier
Klub Nyheder

Aktiviteter

Program 2024

Program for Djurs Racefjerkræ klub Sommer og Efterår 2024.

Så kommer program for hyggeaftner, udflugter o. lign.

  1. Tirsdag d. 14. Maj kl. 19.00 skal vi besøge Peter Sørensen, Hjembækvej 58, Sangstrup, hvor vi skal se hans Gamle landbrugsting og maskiner samt hans store samling af Fosiler fra Sangstrup Klint. Man medbringer selv kaffe og brød.

Tilmelding til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90 senest Mandag d. 13. Maj.

  • Lørdag d. 8. Juni tager vi på udflugt til Thisted og omegn, sammen med Hadsten-klubben, hvor vi skal se to hønsehold. Vi kører i Bus sammen. Vi starter kl. 8.00 fra Kulturhuset i Grenå og der sker opsamling hen ad vejen, i Ramten, Auning og hos Thorkild i Langkastrup. Pris pr person er 100 kr. og man betaler selv for drikkevarer.

Klubben betaler for Middagsmad og eftermiddagskaffe. Hadsten – Klubben sørger for rundstykker og formiddagskaffe.

Tilmelding til Poul Otto på tlf 61 75 00 90 eller Thorkild på tlf. 21 47 18 61 senest d.1. Juni.

  • Lørdag d. 13. Juli afholder vi Hyggedag, på Albøgegården, Tinghøjvej 6-8, 8570 Trustrup.

Det er som det plejer at være, med eftermiddagskaffe og Grillmad til aften. Det er gratis.

Tilmelding til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90 d. 5. Juli.

  • D. 17. September kl. 19.00 Hyggeaften på ”Dalkær”, Fladstrupvej 5, 8570 Trustrup.

Tilmelding dagen før til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90.

  • D. 8. Oktober kl. 19.00 Hyggeaften hos Aksel Kroer, Hovedvejen 60, 8586 Ørum.

Tilmelding dagen før til Aksel på tlf. 51 23 86 06.

  • Vi holder i år igen Hønseudstilling sammen med Hadsten – Klubben d. 2-3. November.
  • Julefrokost Fredag d. 6. December kl. 18.00 i Kulturhuset i Trustrup. Nærmere information følger.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Program for 2023

Tilmelding til lokaludstillingen 4.-5. november
Langeskovvej 21, 8370 Hadsten


Lørdag d. 19. August 2023 afholdes ” Åbent Hønsehus” hos Thorkild Rasmussen, Langkastrup. Grenåvej 249, Randers øst.
Alle er Velkommen til at få en kop kaffe og en snak.
Mere info HER

Der vil blive vaccination af dyr hos Thorkild Rasmussen, Lørdag d. 9. September 2023 mellem kl 9.00 og 13.00. Ring til Thorkild og aftal med ham om tidspunkt og antal af dyr I har til vaccination. Tlf. 21 47 18 61.

Så inviterer Djurs Racefjerkræ klub til HYGGEDAG lørdag d.10. juni kl. 14.30 på Albøgegården, Tinghøjvej 6-8, 8570 Trustrup.
Her starter vi med at drikke kaffe sammen.

Vi ser også denne dag på alle Djurs Racefjerkræ klub ting fra Enslevgården og Byhallen i Kolind, hvor alle er velkommen til at tage det med hjem, som de gerne vil have eller har brug for.

Om aftenen spiser vi grillmad og hygger os sammen med samtale, snak kaffe osv.

Tilmelding d. 1. juni til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90 eller mail pop.dalkaer@fladstrups.net

I august måned, er der ÅBENT HØNSEHUS lørdag d. 19. hos
Thorkild Rasmussen, Grenåvej 249, Langkastrup, 8960 Randers.

UDFLUGT d. 12. september til Silkeborg-egnen i fælles Bus
”Tonnis Busser”. Vi vil gerne have en forhåndstilmelding d.10. juni, om hvem som gerne vil med.

HYGGEAFTEN tirsdag d. 10. oktober kl. 19 hos
Aksel Kroer, Hovedvejen 60, Ørum.

Tilmelding på tlf. 51 23 86 06

Foråret nærmer sig med hastige skridt.
1.marst er den første forårsdag, så hermed følger programmet:

Tirsdag d. 14. marts kl 19.00: Hyggeaften hos Ruth og Ib Andersen i
Trustrup, Stadionvej 1, 8570 Trustrup, tlf 29 86 47 39.
Tilmelding til Ruth senest mandag d. 13. marts.

Tirsdag d. 11. April kl 19.00: Hyggeaften – vi ved ikke hvor det bliver,
men det hører I nærmere om.

Tirsdag d. 9. Maj kl 19.00: Hyggeaften som Aftenudflugt, hvor vi mødes
kl 19.00 ved DLG i Glesborg.
Derefter kører vi en aftentur ud på Norddjurs. I bedes selv medbringe kaffe og brød.

Lørdag d. 10. Juni kl 14.00: Vi mødes til Hyggedag på Albøgegården, med eftermiddagskaffe og aftensmad.

12. September planlægge vi en busudflugt, hvor vi kører til Silkeborg egnen.
NB! D. 10. Juni vil vi gerne have tilsagn om, hvor mange, som vil med på denne udflugt.

Generalforsamling 3.februar 2023

INDKALDELSE til Generalforsamling fredag d. 3. februar 2023 kl. 18.00 i Trustrup Kulturhus.
Stationsgade 18 8570 Trustrup

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Djurs Racefjerkræ-klub.

Vi starter med at spise sammen, hvorefter Generalforsamlingen finder sted.

Efter Generalforsamlingen, drikker vi en kop kaffe sammen og spiller pakkespil. Derfor medbring venligst en pakke til dette.

Der vi også være uddeling af pokaler.

Tilmelding senest d. 27/1- 23 til Poul Otto på tlf. 61 75 00 90 eller mail pop.dalkaer@fladstrups.net

Link til Dagsorden

Link til Vedtægter

Nytårs hilsen

Kære ALLE.

Allerførst håber vi i Bestyrelsen, at I har haft en Rigtig Glædelig Jul,
med alt hvad det tilhører. Dernæst vil vi med denne hilsen ønske jer et
Rigtig Godt Nytår med TAK for samarbejdet i år 2022.

Vi havde en god udstilling sammen med Hadsten-klubben i November måned, hvor vi fik uddelt alle Pokalerne på nær en Andepokal.

Selvom vi ikke var mange udstillere, var der alligevel mange pæne dyr
for de besøgende, at se på.

D. 10. januar 2023 afholder vi bestyrelsesmøde, hvor vi vil forsøge at
lave et Program for hele året, således man også kan se, hvor det foregår
henne. Vi har jo ikke Enslev-gården længere.

D. 17. Januar afholder vi Hyggeaften i Tirstrup, hos Kirsten og Freddy
Thomsen, Århusvej 14, Tirstrup, 8400 Ebeltoft. Tilmelding til Kirsten på
tlf. : 22 61 14 32.

Generalforsamling bliver afholdt d. 3. Februar 2023 om aftenen.
Indbydelse følger.

På vegne af Bestyrelsen, med venlig hilsen Poul Otto.

Juleafslutning 18.november

Vi afholder Juleafslutning fredag d. 18. november kl. 18 i Trustrup Kulturhus Stationsgade 22, 8570 Trustrup .

Efter en veloverstået fjerkræudstilling i Hadsten i weekenden 5.-6.nov. , hvor jeg vil sige TAK for alles udstilling og indsats.
Præmielisten findes på www.djursracefjerkrae.dk/praemieliste
Vi vil hermed invitere jer til Julehygge Fredag d. 18. November kl 18.00 til spisning, pakkespil og hyggeligt samvær.
Medbring derfor en pakke.

Tilmelding er nødvendigt mht spisningen. Dette gøres senest mandag d.14. november til Poul Otto på mail pop.dalkaer@fladstrups.net eller på tlf 61750090. Tak.

Racefjerkræudstilling 2022

Så er Udstillingssæsonen i gang.
Vi holder udstilling sammen med klubben i Hadsten den 5.-6. november, Langskovvej 21, 8370 Hadsten.

Vi fra Djurs Racefjerkræ Klub har vore egne præmier og pokaler til uddeling, så der er noget at kæmpe om.

Udstillingen er åben lørdag: kl. 10-16. Søndag: kl. 10-15.

Find hele programmet for udstillingen på Hadstenfjer.dk
Læs omtalen af udstillingen i Lokalavisen Favrskov

Vaccination som i år foregår den 10. September kl. 10.00. sammen med Hadsten Fjerkræklub hos
Thorkild Buhr Rasmussen, Grenåvej 249, 8920 Randers.
Man tilmelder sine høns og duer til
Thorkild Buhr Rasmussen på tlf. 2147 1861 senest 30.aug.

13 September kl.19 er der hyggeaften hos
Poul Otto og Jette, Fladstrupvej 5, 8570 Trustrup. Tlf 6175 0090.

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. Oktober, hvor vi taler om udstillingen, plan for vinteren, m.m. så giv gode input.

Kategorier
Klub Nyheder

Åbent Hønsehus 2023

Lørdag den 19.august 2023 kl.13 holder de 2 klubber for Racefjerkræ, Hadsten Fjerkræklub og Djurs Racefjerkræ Klub, Åbent Hønsehus for alle interesserede.
Det er ved den ene klubformand Thorkild Rasmussen Grenåvej 249 Drastrup mellem Gl.Estrup og rundkørslen øst for Assentoft.
Der er mange forskellige Racefjerkræracer at beundre og bestyrelserne i de 2 foreninger vil serverer en kop kaffe mens der fortælles om mulighederne for at have sit eget lille anlæg i parcelhushaven.
Med lidt Racefjerkræ i baghaven er man med til at bevare den kulturarv og mangfoldighed der har været i Danmark i over 100år.
Samtidig leverer hønsene friske æg hver dag, og overskudskyllingerne giver søndagsmiddag som er helt uovertruffen.
Som medlem af en Racefjerkræklub bliver man også en del af et fællesskab der mødes socialt, her udveksles erfaringer og diskuteres avlsarbejde under hyggelige private former.
Højdepunktet for avlsarbejdet er de årlige udstillinger, lokalt foregår det i et samarbejde mellem de 2 klubber og med deltagelse fra flere andre klubber i Østjylland.
På landsplan foregår det i MCH 28.-29.oktober hvor der deltager 3-4000 dyr.
For at kunne avle Racefjerkræ er det selvfølgelig nødvendigt at have nogle gode avlsdyr og nogle gode stammer som typisk består at 1 hane og 3-4 høner, for at kunne fremavle udstillingsdyr skal der bruges 2-3 stammer, kommunalbestyrelserne i de landkommuner som er i Østjylland er i det store hele meget positivt indstillet over for foreningsarbejde og kulturarv så der opleves ikke de store problemer, det er dog vigtigt konstant at have en god kontakt til både politikere og forvaltning.

Kategorier
Klub Nyheder

Dagsorden

Generalforsamling i
Djurs RaceFjerkræ Klub
D. 3. februar 2023

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning ved formanden

3. Revideret regnskab ved kassereren

4. Kontingent

5. A. Indkomne forslag vedr. klubben

    B. Indkomne forslag vedr. DFfR

6. Arbejdsplan for kommende år

7. A. Valg af formand

         På valg: Poul Otto Dalkær Petersen

B, Valg af bestyrelse

         På valg: Birthe Andersen, Niels Møller Krop

C. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

         På valg:

  1. Suppleant: Poul Holm
  2. Suppleant: Vakant

 D. Valg af 2 revisorer

          På valg:

          Svend Erik Kjær Laursen

          Connie Bjerregård

E. Valg af revisorsuppleant

         8. Eventuelt – Herunder pokaluddeling 

Kategorier
Klub Nyheder

Præmieliste ved udstilling 2022

Pokaler 2022

Klubmester Poul Otto Petersen                              560p.

5 st. dyr                             Søren Mikkelsen                                   468p.
4 st. dyr                             Thorkild Rasmussen                             377p.
3 st. dyr                             Sebastian Lønstrup                              279p.
5 dv. dyr                            Freddy Thomsen                                  473p.
4 dv. dyr                            Thorkild Rasmussen                             374p.
3 dv. dyr                            Poul Otto Petersen                             286p.
Bedste Hane                    Søren Mikkelsen                                   97p.
Bedste Høne                    Poul Otto Petersen                              97p.
Duer 5dyr                         Aksel Kroer                                          469p.
Duer 3dyr                         Poul Otto Petersen                              284p.
Ungdomspokal                Laura Møller Krop                                278p.

Ærespræmier

Poul Otto Petersen           Dværg Minorka Perlegrå                        286p.
Freddy Thomsen               dv.Hamborger Sølv Sortplettet              286p.
Thorkild Rasmussen          Succex Hvid Sort Columbia                  285p.
Søren Mikkelsen                New Hamshire Rødbrun                      284p.
Poul Otto Petersen             Dværg Minorka Sort            284p.
Poul Otto Petersen             Strasser Sort                           284p.
Aksel Kroer                      Cobürger Lærker Sølvfarvede m. Bånd  284p.
Aksel Kroer                     Cobürger Lærker Tavlet                         282p.
Poul Otto Petersen           Strasser Gul                                     282p.
Thorkild Rasmussen         dv. Faverolles Laksefarvet                       281p.
Aksel Kroer                      Cobürger Lærker Sølvfarvede u. Bånd    280p.
Poul Otto Petersen           Gl. Hollandske Tumlinger Hvid              280p.
Sebastian Lønstrup           Amrock Tværstribet              279p.
Laura Krop                        dv.Ancona Sort Hvidplettet                 278p.

Kåringspræmier

Sebastian Lønstrup            New Hamshire Rødbrun                276p.
Poul Otto Petersen            Wyandotte Sort Sølvrandet                  273p.

Kategorier
Nyheder

Gert Høgh dødsfald

Det er med stor sorg klubben har modtaget meddelelsen om Gert Høghs alt for tidlige død.
Vore tanker går til de efterladte.

Nekrolog: Gert Høgh
Bragt i Folkebladet 2022

Kategorier
Klub

Vellykket arrangement i Grenå

Mandag den 21.marts 2022
Der var lagt op til en hyggelig aften i et nyt samarbejde med Y-men i Grenå.
Omkring 40 personer mødte op i Grenå sognegård kl.18 hvor der var fællesspisning af dejlig mad leveret af Skakkesholm, der var dækket pænt op med lidt blomster og lys.

Kl. 19 bød formanden Poul Otto velkommen til aftenens foredragsholder tidligere chefredaktør og stadig aktiv racefjerkræopdrætter Arne Mariager fra Fåborg
Arne holdt et underholdende oplæg om sine mange år som opdrætter som også havde været en fælles hobby han havde delt med sin far i mange år.

Et humoristisk causeri om racefjerkræ

Mandag den 21.marts 2022 kl.18:00 – 22:00 kommer mangeårig Racefjerkræavler og tidligere chefredaktør Arne Mariager fra Fåborg på besøg i Grenå.
Han fortæller ”Gode historier” fra folk med høns i baghaven.
Et humoristisk causeri om racefjerkræ eller bare høns, som skal
lægge æg.

Arrangementet sker i et samarbejde med Randers-Djurs Ysmen

Grenaa Sognegård Nørregade 1 i Grenå, med spisning.
Tilmelding senest 17.marts 2022 til Poul Otto tlf. 61750090